POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych:

 1. wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej https://ecopartner.co/;
 2. wszystkich osób, które śledzą fanpage ecoPartner na Facebooku oraz LinkedIn;
 3. wszystkich osób, które zawarły z ecoPartner umowę o usługi pośrednictwa;

jest ecoPartner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000783353, NIP: 5252787982, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.000,00 złotych (“ecoPartner” lub „my”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem e-mail kontakt@ecoPartner.co.

 

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej https://ecopartner.co/;
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej oraz podjęcia działań na żądanie podmiotu danych w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania ze strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 1. osoby, które śledzą fanpage na Facebooku (link: https://www.facebook.com/ecoPartner-broker-OZE-102417241852765) oraz LinkedIn (link: https://www.linkedin.com/company/ecopartner-broker-oze/)
 • promocja naszych produktów i usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku ecoPartner (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w social media i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 1. osoby, które zawarły z ecoPartner umowę o świadczenie usług:
 • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług przez nas (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży, które wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.

W przypadku: 

 1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowe, które zdecydują się skontaktować z nami, przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, kod pocztowy, miejscowość, 
 2. osób, które śledzą fanpage ecoPartner na Facebooku lub LinkedIn, przetwarzamy wszelkie dane osobowe podane przez podmiot danych w ramach indywidualnego profilu jako dane publiczne, a w szczególności: imię, nazwisko, adres email;
 3. osób, które zawarły z ecoPartner umowę o świadczenie usług lub podjęły działania w celu zawarcia umowy, przetwarzamy wszelkie dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, a w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, NIP, PESEL, branża, w której podmiot danych ma doświadczenie zawodowe, preferowana forma współpracy czy szczegółowy opis doświadczenia w zakresie sprzedaży fotowoltaiki. 

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej: 
 • przez okres 5 lat od momentu wizyty na naszej stronie internetowej;
 • jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w związku z konkretną sprawa usuniemy niezwłocznie po jej rozwiązaniu.
 1. osoby, które śledzą nasz fanpage na Facebooku lub LinkedIn
 • do czasu aż pozostajesz obserwatorem naszego fanpage lub przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 1. osoby, które zawarły z ecoPartner umowę o świadczenie usług:
 • 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana.

 

 1. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej oraz analizowania statystyk;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący nas w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. osoby, które śledzą fanpage ecoPartner na Facebooku lub LinkedIn
 • operatorzy portali społecznościowych; 
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
 1. osoby, które zawarły z ecoParter umowę o świadczenie usług;
 • podmioty świadczące usługi w zakresie sprzedaży i instalacji paneli fotowoltaicznych;
 • podmioty zainteresowane zakupem paneli fotowoltaicznych oraz ich instalacją;
 • pośrednicy sprzedaży paneli fotowoltaicznych oraz usług ich instalacji;
 • podmioty obsługujące płatności za zamówione usługi w celu obsługi i realizacji płatności;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszego sklepu;
 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz ecoPartner;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący ecoPartner w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. TWOJE PRAWA

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, ale przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany.

 

 1. STATYSTYKI STRONY FACEBOOK

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/help/144825579583746?id=939256796236247.

 

 1. STATYSTYKI STRONY LINKEDIN

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez LinkedIn. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z LinkedIn Ireland Unlimited Company. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do LinkedIn. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/71025/premium-statystyki-na-linkedin-stronach-omowienie?lang=pl.

 

 1. PLIKI COOKIES

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags). 

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google, Facebook czy LinkedIn. Oznacza to, że - w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody - informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka lub LinkedIn albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności.

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów. 

 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.